Προοπτικές για τους απόφοιτους

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης καθορίζονται και διασφαλίζονται βάσει του Π.Δ. 78/1989 (Φ.Ε.Κ.36/7.2.89/τ.Α'). Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται επαγγελματικά, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του Μάρκετινγκ και της Διαφήμισης, όπως είναι π.χ. η έρευνα της αγοράς, η ανάπτυξη πωλήσεων, η διαφήμιση και η προβολή. Γενικότερα οι απόφοιτοι του νέου τμήματος θα μπορούν να απορροφηθούν:
 • Από τμήματα μάρκετινγκ εταιρειών ή σε εταιρείες που ασχολούνται αποκλειστικά
  με όλο το φάσμα της προώθησης για λογαριασμό άλλων εταιρειών (διαφημιστικές,
  below-the-line, κ.λπ.)
 • Από εταιρείες έρευνας αγοράς και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επίπεδο
  πολιτικής και στρατηγικής μάρκετινγκ.
 • Μέσω της δημιουργίας δικών τους επιχειρήσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
  σε θέματα μάρκετινγκ.
 • Στην οργάνωση υποστηρικτικών δραστηριοτήτων προώθησης, όπως εκθέσεις,
  συνέδρια, events, κ.λπ.
 • Από εταιρείες δημοσίων σχέσεων στον τομέα σχεδιασμού και υλοποίησης επικοινωνιακών προγραμμάτων.
 • Ως ειδικοί στον ευρύτερο χώρο του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ (e-marketing), από τον
  σχεδιασμό ιστοσελίδων (web-design) έως και τη χάραξη προωθητικής στρατηγικής στο
  Διαδίκτυο.
 • Από τουριστικές επιχειρήσεις ως σύμβουλοι ανάπτυξης, σχεδιασμού και προώθησης.
 • Από αγροτικές επιχειρήσεις ως σύμβουλοι προώθησης, με ειδικές γνώσεις στο
  μάρκετινγκ τροφίμων.
 • Σε Δημόσιες Υπηρεσίες που ασχολούνται με θέματα Αγροτικής Πολιτικής και στήριξης των Αγροτών
 • Σε Τράπεζες στον τομέα της Αγροτικής Πίστης, καθώς και στην Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων που χρηματοδοτούνται από Κοινοτικά Προγράμματα
 • Στη Σχεδίαση-Υλοποίηση-Διαχείριση ιστοχώρων προώθησης προϊόντων
 • Σε δικές τους επιχειρηματικές τουριστικές μονάδες, που θα εφαρμόζουν Καινοτομικές Μεθόδους προώθησης και προβολής
 • Στη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε στον τομέα προώθησης αγροτικών προϊόντων, είτε στον τομέα του τουρισμού
 • Στην προώθηση γενικότερα του «Επιχειρείν» σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με έμφαση στην προώθηση του «Ηλεκτρονικού Επιχειρείν»

Ειδικότερα οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης ως στελέχη μονάδων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στους παρακάτω τομείς:.

Προγραμματισμό της έρευνας αγοράς:

 • Μορφοποίηση του προβλήματος
 • Καθορισμό πηγών πληροφοριών
 • Έλεγχο αξιοπιστίας πηγών πληροφοριών
 • Σχεδιασμό δείγματος
 • Συλλογή πληροφοριών
 • Επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων
 • Παρουσίαση στοιχείων
 • Σύνταξη έκθεσης

Έρευνα Αγοράς:

 • Διερεύνηση ανταγωνιστικής θέσης προϊόντων , επιχείρησης στην αγορά
 • Ανάλυση μεγέθους αγοράς
 • Εκτίμηση ζήτησης νέων προϊόντων
 • Πρόβλεψη πωλήσεων
 • Μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτών
 • Έλεγχος αγοράς

Έρευνα μεθόδων πωλήσεων :

 • Ανάλυση δραστηριοτήτων πωλητών
 • Μέτρηση αποτελεσματικότητας πωλητών
 • Αξιολόγηση μεθόδων πωλήσεων
 • Έλεγχος αποτελεσματικότητας μέσων προώθησης πωλήσεων
 • Σύγκριση τιμών και μεθόδων τιμολόγησης
 • Ανάλυση κόστους διανομής

Παραγωγή διαφήμισης:

 • Σχεδιασμός διαφημιστικού μηνύματος
 • Εκλογή διαφημιστικών μέσων
 • Προσδιορισμός στόχων διαφήμισης
 • Μέτρηση αποτελεσματικότητας διαφήμισης

Σχεδίαση και οργάνωση διαφημιστικής εκστρατείας:

 • Προγραμματισμός διαφημιστικής εκστρατείας
 • Προϋπολογισμός δαπανών διαφημιστικής εκστρατείας
 • Συντονισμός διαφημιστικής εκστρατείας
 • Έλεγχος και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαφημιστικής εκστρατείας

Οργάνωση εκθέσεων

Γενικότερα οι πτυχιούχοι του Τμήματος :

 • απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης , σύμφωνα με την κείμενη κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.
 • εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν με την έρευνα θεμάτων της ειδικότητάς τους. 
 • με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα είτε σαν στελέχη μονάδων, είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.
 • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο site του Υπουργείου Παιδείας http://www.ypepth.gr/el_ec_page1119.htm
Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by