Έρευνα για την Επαγγελματική Αποκατάσταση των Αποφοίτων του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης

 

7-1-2013

ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ - ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η έρευνα διεξήχθει από 1/9/12 έως 31/12/12 και συμμετείχαν 81 απόφοιτοι του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Κρήτης. Απ’ αυτούς,  65 ήταν γυναίκες (80%) και οι 16 ήταν άνδρες (20%). Ως προς τον τόπο διαμονής τους, αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρείται μεγάλη γεωγραφική διασπορά σε όλη την ελληνική επικράτεια, με το μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνει ως τόπο κατοικίας την Αθήνα (περίπου 35%). Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι ορισμένοι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι διαμένουν σε πόλεις του εξωτερικού (ενδεικτικά Άμστερνταμ, Νυρεμβέργη, Μπίρμινχαμ, Πράγα, Yambol Βουλγαρίας, κ.α.). Ο λόγος στις περισσότερες των περιπτώσεων έχει να κάνει με τη συνέχιση των σπουδών σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις μόνιμης εγκατάστασης και εργασίας. Αναφορικά με το έτος αποφοίτησης, και εδώ παρατηρείται διασπορά στις απαντήσεις καθώς 7 από τους ερωτώμενους (9%) ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους το 2007, 11 ερωτώμενοι (14%) αποφοίτησαν το 2008, 17 ερωτώμενοι (21%) το 2009, 11 ερωτώμενοι (14%) το 2010, 6 ερωτώμενοι (7%) το 2011, ενώ 36 ερωτώμενοι (22%) ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τη χρονιά που μας πέρασε.

Εικόνα 1. Αποτελέσματα στην ερώτηση "Έτος ολοκλήρωσης Σπουδών".

 

Σχετικά με την επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους μισούς (48 άτομα – 59%) εργάζονται σήμερα, ενώ μόλις το 30% των ερωτώμενων δηλώνουν άνεργοι. Τα νούμερα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα κατάσταση οικονομικής ύφεσης που βιώνει η χώρα μας, με αυξημένα τα ποσοστά των ανέργων ειδικά στους νέους πανελλαδικά (περίπου 60% το 2012 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ). Οι υπόλοιποι απόφοιτοι  (11%) συνεχίζουν τις σπουδές του είτε για δεύτερο πτυχίο είτε για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου.

 

Απόφοιτοι που Εργάζονται 

Εστιάζοντας στους απόφοιτους του Τμήματος που εργάζονται, παρατηρούμε ότι ο τόπος εργασίας της πλειονότητάς τους (93%) είναι η Ελλάδα, ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό 7% που εργάζεται σε κάποια χώρα του εξωτερικού. Αναφορικά με τον τομέα απασχόλησής τους, οι περισσότεροι (84%) είναι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, ενώ με μικρότερα ποσοστά ακολουθούν οι απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα και οι αυτοαπασχολούμενοι, με 11% και 5% αντίστοιχα.

Εικόνα 2. Αποτελέσματα στην ερώτηση "Σε ποιον τομέα απασχολείστε".

Εικόνα 3. Αποτελέσματα στην ερώτηση "Πόσο χρόνο σας πήρε μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σας για να βρείτε εργασία".

 

Αυτό που προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι το πολύ μικρό χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την εύρεση εργασίας των αποφοίτων μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο παραπάνω διάγραμμα (Εικόνα 3), στην ερώτηση «Πόσο χρόνο σας πήρε μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σας για να βρείτε εργασία» την οποία απάντησαν 54 από τους ερωτώμενους, το 26% είχε βρει ήδη δουλειά πριν την ολοκλήρωση των σπουδών του ενώ το 41% βρίσκει δουλειά σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους. Τα ποσοστά αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν τη μεγάλη ζήτηση που έχει το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος, αλλά και το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας που παρέχεται στο Τμήμα προσφέροντας γνώσεις στους φοιτητές που αργότερα θα μεταφραστούν σε ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής ύφεσης με πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, λίγες προσφερόμενες θέσεις εργασίας και τεράστιο ανταγωνισμό, κάτι που κάνει τα παραπάνω ποσοστά ακόμα πιο σημαντικά.

Εικόνα 4. Αξιολογήστε τη συνάφεια του αντικειμένου της εργασίας σας με το αντικείμενο των σπουδών σας (το 1 δηλώνει «λίγο συναφές» και το 5 «πολύ συναφές»).

 

Η μεγάλη ζήτηση που έχει το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος στην αγορά εργασίας επιβεβαιώνεται και από τον υψηλό βαθμό συνάφειας που καταγράφεται μεταξύ του αντικειμένου σπουδών και του αντικειμένου εργασίας των αποφοίτων. Πράγματι, σε ποσοστό μόλις 18% οι απόφοιτοι που εργάζονται δήλωσαν ότι το αντικείμενο εργασίας τους είναι λίγο συναφές, ενώ το 65% δήλωσαν ότι το αντικείμενο εργασίας είναι τουλάχιστον συναφές με το αντικείμενο σπουδών τους (Εικόνα 4). Αυτό προκύπτει και από το ακριβές αντικείμενο της εργασίας τους που δήλωσαν οι ερωτώμενοι και το οποίο στις περισσότερες των περιπτώσεων έχει να κάνει με πωλήσεις, δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία, διαφήμιση και προώθηση, κατασκευή και διαχείριση εταιρικών ιστοσελίδων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γραφιστικά, διαχειριστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, έρευνα μάρκετινγκ, τουριστικά επαγγέλματα, λογιστικά κ.ά., όλα σύγχρονα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.

Εικόνα 5. Αποτελέσματα στην ερώτηση «Με ποιον τρόπο βρήκατε τη σημερινή σας εργασία;»

 

Για τους μισούς περίπου (49%) από τους απόφοιτους που εργάζονται, η τωρινή τους εργασία είναι η πρώτη μετά την απόκτηση του πτυχίου τους, ενώ οι υπόλοιποι (51%) έχουν εργαστεί στο παρελθόν και αλλού. Αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο βρήκαν τη σημερινή τους εργασία (Εικόνα 3), παρατηρείται μία ποικιλία με το μεγαλύτερο ποσοστό εξ’ αυτών να τη βρήκαν μέσω συγγενών και φίλων (34%) ενώ ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά οι αγγελίες στο διαδίκτυο (30%), οι αγγελίες από εφημερίδες (4%), ο ΟΑΕΔ (4%), το γραφείο διασύνδεσης του Τμήματος (2%) και οι δημόσιοι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ με 2%. Πολύ σημαντικό είναι το μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων (20%), οι οποίοι ανέφεραν ότι συνεχίζουν στην εταιρεία εκείνη στην οποία πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση, κάτι που δείχνει ότι ο επιτυχημένος αυτός θεσμός πρέπει να συνεχιστεί και ενδεχομένως να ενισχυθεί.

Εικόνα 6. Αποτελέσματα στην ερώτηση «Πόσο ευχαριστημένος-η είστε από την απασχόλησή σας»

 

Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό (72%) οι απόφοιτοι που εργάζονται δηλώνουν από αρκετά έως πάρα πολύ ευχαριστημένοι από το αντικείμενο της εργασίας τους. Το ποσοστό αυτό (αρκετά έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι) είναι επίσης σε αρκετά υψηλά επίπεδα αναφορικά με την ικανοποίηση από το ύψος της αμοιβής τους φτάνοντας στο 61%.

Εικόνα 7. Αποτελέσματα στην ερώτηση «Σε ποια μισθολογική κλίμακα ανήκετε;»

 

Επίσης, παρόλη την οικονομική ύφεση και τις μειώσεις μισθών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, το 67% των εργαζομένων αμείβεται με περισσότερα από 600 ευρώ μηνιαίως. Τα υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια καταγράφουν μικρότερα αλλά σημαντικά ποσοστά και συγκεκριμένα το 17% των εργαζομένων αμείβεται με 900 έως 1200 ευρώ και το 10% με πάνω από 1200 ευρώ.

 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ
Αναφορικά με τους απόφοιτους τους Τμήματος που δεν εργάζονται, θα πρέπει να τονιστεί ότι η μεγάλη πλειοψηφία τους (83%) ολοκλήρωσαν πρόσφατα τις σπουδές τους καθώς είναι άνεργοι για διάστημα μικρότερο των τριών μηνών. Αντίθετα, οι μακροχρόνια άνεργοι που αναζητούν εργασία για περισσότερο από 2 έτη αποτελούν μόλις το 2% των ερωτηθέντων της συγκεκριμένης κατηγορίας. Επιπρόσθετα, επτά στους δέκα ανέργους έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν.
Από αυτούς που βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας, οι μισοί περίπου (34%) την αναζητούν μόνο στην πόλη μόνιμης κατοικίας τους, ενώ σε ποσοστό 47% αναζητούν ταυτόχρονα στην πόλη μόνιμης κατοικίας τους και στις μεγαλουπόλεις, και με μικρότερα ποσοστά ακολουθούν αυτοί που ψάχνουν για δουλειά οπουδήποτε στην Ελλάδα (9%) αλλά και στο εξωτερικό (6%). Σχετικά με το είδος της εργασίας που αναζητούν οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες. Το 52% αναζητά οποιαδήποτε εργασία και το υπόλοιπο 48% αναζητά εργασία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών του.  
Ως προς τους τρόπους με τους οποίους οι άνεργοι απόφοιτοι αναζητούν εργασία, παρατηρούμε ότι δεν περιορίζονται σε έναν μόνο τρόπο αλλά συνδυάζουν πολλαπλούς τρόπους αναζήτησης. Ο δημοφιλέστερος απ’ αυτούς είναι το διαδίκτυο (94%) στοιχείο που συνδέεται και με την κατεύθυνση του Τμήματος στις νέες τεχνολογίες και την διδασκαλία σχετικών τεχνικών εύρεσης εργασίας που παρέχεται από το Τμήμα.
 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των αποφοίτων ως προς τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι δυσκολεύονται να βρουν εργασία. Οι περισσότεροι εξ αυτών (81%) πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται σε παράγοντες του ευρύτερου περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στα υψηλά επίπεδα ανεργίας που υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή την περίοδο. Ένα επίσης υψηλό ποσοστό (69%) δηλώνει ότι απαιτείται προϋπηρεσία την οποία δεν διαθέτει και ένα 47% ότι απαιτούνται γνώσεις τις οποίες δεν διαθέτει. Ακολούθως σε ποσοστό 34% θεωρούν ότι δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας στην ειδικότητά τους, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη εξειδίκευση μέσω κατάρτισης/εκπαίδευσης (28%). Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις εκείνων που απαντούν ότι τα προσόντα τους κρίνονται υπερβολικά για τις θέσεις εργασίας που αναζητούν, το ποσοστό των οποίων όμως είναι αρκετά χαμηλό (3%).

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ AΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων (93%) γνωρίζει την ύπαρξη και λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης του Τμήματος. Πολλοί απ’ αυτούς μάλιστα, έχουν χρησιμοποιήσει ποικίλες υπηρεσίες του και συγκεκριμένα ενημέρωση για θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα (59%), εκπαιδευτική πληροφόρηση (ενημέρωση για μεταπτυχιακά, erasmus, υποτροφίες, κλπ.) (29%), ενημέρωση για θέσεις εργασίας στην Ελλάδα (27%), συμβουλευτική (συγγραφή βιογραφικού σημειώματος, προετοιμασία συνέντευξης επιλογής, κλπ.) (24%), ενημέρωση για θέσεις πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό (9%) και ενημέρωση για θέσεις εργασίας στο εξωτερικό (5%). Υπάρχει και ένα ποσοστό 29% που ενώ γνωρίζει την ύπαρξη του Γραφείου, δεν έχει απευθυνθεί σε αυτό για κάποια από τις υπηρεσίες του. Από αυτούς όμως που το έχουν επισκεφτεί, σε πολύ μεγάλο ποσοστό (88%) έχουν μείνει από αρκετά έως απόλυτα ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που έλαβαν.

Εικόνα 8. Αποτελέσματα στην ερώτηση «Εάν έχετε χρησιμοποιήσει υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης, σε ποιο βαθμό μείνατε ευχαριστημένοι;»

Εικόνα 9. Αποτελέσματα στην ερώτηση «Σε ποιες από τις σελίδες έχετε εγγραφεί;»

 

Ως προς την ενημέρωση των αποφοίτων από το Γραφείο μετά την απομάκρυνσή τους από το χώρο του Ιδρύματος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ότι κερδίζουν έδαφος, κάτι που δείχνει ότι η μεγάλη αξιοποίησή τους από το Τμήμα αποδεικνύεται ορθή. Ενώ οι περισσότεροι απόφοιτοι (78%) δεν επισκέπτονται ποτέ ή επισκέπτονται σπάνια τη σελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης στο διαδίκτυο, εντούτοις σε ποσοστό 83% έχουν γραφτεί στη σελίδα του Τμήματος στο Facebook, και σε ποσοστό 56% έχουν γραφτεί στο Alumni Association Group στο κοινωνικό δίκτυο LinkedIn, ενώ μόλις το 7% σε καμία από τις παραπάνω. Μέσω αυτών των δικτύων λαμβάνουν συνεχή ενημέρωση και συμβουλευτική πληροφόρηση από το Γραφείο Διασύνδεσης.

Έρευνα για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του τμήματος Εμπορίας και διαφήμισης του ΤΕΙ Κρήτης, που διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2010

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by