Ανακοίνωση

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

28/09/2018


Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους, για την έκδοση του πτυχίου τους (πιστοποιητικό αποφοίτησης) παρακαλούνται να καταθέσουν στην γραμματεία του Τμήματος μέχρι και 12/10/2018 όλα τα απαραίτητα που απαιτούνται για να εκδοθεί το πτυχίο τους (πιστοποιητικό αποφοίτησης) από το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, ώστε να μην έχουν καμία εκκρεμότητα αναφορικά με το Τμήμα.

Διαφορετικά ενόψει της επικείμενης κατάργησης του Τμήματος στις 31/10/2018 (Π.Δ 104/5.6.2013) οι φοιτητές θα ενταχθούν αυτοδίκαια στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τον Άγιο Νικόλαο. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση που θα ρυθμίζει τον τρόπο ένταξης των φοιτητών.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by