Ανακοίνωση

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

04/02/2015


Αίτηση Χορήγησης Πιστοποιητικών – Βεβαιώσεων προς Γραμματεία

Α) Διαδικασία για Παραλαβή Πιστοποιητικών-Βεβαιώσεων από την γραμματεία

Τα αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται

  • Με χειρόγραφες αιτήσεις στην γραμματεία από τους ίδιους τους σπουδαστές.
  • Ηλεκτρονικά.

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του τμήματος μας, ότι από τώρα και στο εξής δίνεται η δυνατότητα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ μέσω της πλατφόρμας(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ. Οι φοιτητές εκτός Ιεράπετρας ακολουθούν την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω στο σκέλος.

https://student.teicrete.gr

από την οποία πραγματοποιούνται οι ανανεώσεις και οι δηλώσεις μαθημάτων.

Ειδικότερα, οι φοιτητές θα μπορούν να αιτούνται ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω πλατφόρμας για βεβαιώσεις όπως :

  • Βεβαίωση σπουδών- Γενική βεβαίωση
  • Βεβαίωση σπουδαστικής κατάστασης (αναλυτική αναφορά των εξαμήνων φοίτησης-ανανεώσεων ανα εξάμηνο)
  • Βεβαίωση για την στρατολογία (αναβολή στράτευσης και διακοπή αναβολής στράτευσης)
  • Βεβαίωση εγγραφής

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΣΧΥΕΙ ΔΗΛΑΔΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Προσοχή!!! Ελέγχετε πάντα τον τύπο βεβαίωσης που ζητάτε, καθώς και τον τρόπο επιλογής παραλαβής τους (ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ)

Οι φοιτητές εκτός Ιεράπετρας ακολουθούν την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.

Β)Διαδικασία για Παραλαβή πιστοποιητικών εκτός Ιεράπετρας

Αιτήματα& για παραλαβή πιστοποιητικών - βεβαιώσεων εκτός Ιεράπετρας γίνονται μόνο μέσω ΚΕΠμε την επίδειξη του φοιτητικού ΠΑΣΟ ή με την ταυτότητα του ο σπουδαστής   συμπληρώνοντας μια αίτηση-υπεύθυνη δήλωση όπου απόστέλνεται στη Γραμματεία του Τμήματος στο fax  2842089797 (ίσως σας ζητηθεί από το ΚΕΠ ο αριθμός του fax) και σε διάστημα περίπου 3 εργάσιμων ημερών η Γραμματεία θα αποστέλλει την βεβαίωση- πιστοποιητικό στο ΚΕΠ όπου θα μπορείτε να την παραλάβετε επικυρωμένη

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε:

  • Αναλυτικές Βαθμολογίες δεν θα εκδίδονται από τη στιγμή που η ενημέρωση σας μπορεί να γίνει από την https://student.teicrete.gr , παρά μόνο αν είναι απαραίτητο για γραφειοκρατικό λόγο.
  • Για την παραλαβή οποιουδήποτε εγγράφου θα πρέπει να επιδεικνύεται φοιτητικό πάσο / ταυτότητα, με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Δρ. Στυλιανός Παπαδάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by