Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης: Από τη θεωρία στην πράξη, με οδηγό το μεράκι και τη δημιουργικότητα.

Αν και είναι σαφές πως στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης η Πράξη κατέχει εξέχουσα θέση, η εξοικείωση των φοιτητών με τη θεωρητική διάσταση βασικών ακαδημαϊκών πεδίων συνιστά πρωτεύοντα σκοπό. Οι φοιτητές του τμήματος καλούνται να αντιληφθούν τη συνεισφορά των θεωρητικών εννοιών, πλαισίων και προσεγγίσεων τόσο στην ευρύτερη κατανόηση του αντικειμένου σπουδών τους όσο και στη διεύρυνση της προσωπικής τους οπτικής, του δικού τους τρόπου σκέψης. Και στην παρούσα συγκυρία, η προσπάθεια που καταβάλλεται στο τμήμα φαίνεται πιο επιβεβλημένη από ποτέ. Η καλλιέργεια σκεπτόμενων ατόμων, με ικανότητα συναίσθησης και ερμηνείας των σύγχρονων κοινωνικών δεδομένων είναι στόχος ουσίας.

Μέσα από εργασίες που ζητούν τη συλλογή πληροφοριών από διαφορετικού τύπου αναγνώσματα (π.χ. εφημερίδες, βιβλία), την αναζήτηση σε βάσεις διεθνών επιστημονικών περιοδικών, την ανάλυση μελετών περίπτωσης, την ορθή χρήση συστημάτων αναφοράς (Harvard) και τη συγγραφή εργασιών, οι φοιτητές ήδη από τα πρώτα εξάμηνα γνωρίζουν τη Θεωρία που θα τους περάσει στην Πράξη. Στοιχεία που συμπληρώνονται συντονισμένα, καθώς στηρίζονται στην αγαστή συνεργασία μεταξύ των καθηγητών που αναλαμβάνουν τα διαφορετικά μαθήματα. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας και δείγματα αντιπροσωπευτικά της μετάβασης από τη θεωρία στην Πράξη είναι και τα ακόλουθα μαθήματα.

Διαφημιστική Εκστρατεία

Με ένα πολύ καλό θεωρικό υπόβαθρο από την ύλη που καλύπτεται σε προηγούμενα εξάμηνα, στα πλαίσια του μαθήματος διαφημιστική εκστρατεία οι φοιτητές αναλαμβάνουν να σχεδιάσουν ένα ολόκληρο επικοινωνιακό πρόγραμμα για ένα προϊόν / υπηρεσία της επιλογής τους. Αναλαμβάνοντας το ρόλο μιας διαφημιστικής εταιρίας, μέσα σε ένα εξάμηνο με συνεχόμενα project καταφέρνουν να δημιουργήσουν τα δικά τους τηλεοπτικά spot, έντυπες καταχωρήσεις όπως και να σχεδιάσουν προωθητικές ενέργειες. Η όλη διαδικασία δίνει το κίνητρο στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με τις ίδιες τις εταιρίες, τα διαφημιστικά τους γραφεία και φορείς του κλάδου κατανοώντας στο έπακρο τις δυναμικές σχέσεις στο αυριανό τους εργασιακό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά και οι συνεργασίες που αναπτύσσονται με τον επαγγελματικό κόσμο κάτι περισσότερο από ενθαρρυντικές. 

Η μεγαλύτερη αναγνώριση είναι όταν οι ίδιες οι εταιρίες που συνιστούν τη μελέτη περίπτωσης των φοιτητών, ζητάνε τη δουλειά τους ή ακόμα καλύτερα τη δημοσιοποιούν στα Μ.Μ.Ε. Κάτι αντίστοιχο έγινε με τις φοιτήτριες του τμήματος Κακεπάκη Έφη, Παίλα Κωνσταντίνα και Εύα Λάζου οι οποίες σε προηγούμενο εξάμηνο ασχολήθηκαν με το εβδομαδιαίο έντυπο Athens Voice σχεδιάζοντας την επικοινωνιακή στρατηγική του περιοδικού.

Πηγή: Athens Voice, τεύχος 325, σελίδα 44.

Το αποτέλεσμα ήταν, με πρωτοβουλία της εταιρία Athens Voice S.A, να δημοσιευτεί στο επετειακό τεύχος του περιοδικού για τα 7 χρόνια λειτουργίας του, η δουλεία των φοιτητριών με φωτογραφίες τους, δίνοντας τους τη δυνατότητα να μοιραστούν την εμπειρία τους από την διεκπεραίωση της εργασίας τους.

Η αναγνώριση όμως και επιβράβευση της δημιουργικότητας, της γνώσης και της αποτελεσματικότητας της δουλειάς των φοιτητών, είναι εμφανής και στο κανάλι του τμήματος στο YouTube www.youtube.com/user/Teimarketing όπου συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες τους, δίνοντας έτσι την ευκαιρία για ανταλλαγή εποικοδομητικών απόψεων μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα και έξω από αυτήν. Το σύνολο της δουλειάς των φοιτητών υπάρχει και στην ιστοσελίδα του τμήματος στο video gallery στης διαφημιστικής εκστρατείας, στη διεύθυνση: www.emark.teicrete.gr.

Δημόσιες Σχέσεις

Αν η επαφή με την αγορά εργασίας είναι ζωτικής σημασίας, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο παλμός της κάθε κοινωνίας χτυπά δυνατά μέσα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Φορέας κοινωνικοποίησης είναι, και θα πρέπει να είναι, κάθε ίδρυμα όντας το πιο ζωντανό κοινωνικό κύτταρο. Η στείρα εφαρμογή των γνώσεων χωρίς την ευαισθητοποίηση και τη σύνδεση της με την κοινωνία, χωρίς τον παραμικρό προβληματισμό για τα δεκάδες προβλήματα που μαστίζουν την ελληνική καθημερινότητα και αφορούν κάθε υπεύθυνο πολίτη, έρχεται σε αντιδιαστολή με τη φύση και τη σημασία της σύγχρονης εκπαίδευσης. Αυτή η λογική επικρατεί και στην προσπάθεια που γίνεται από φέτος στο μάθημα των Δημοσίων Σχέσεων, όπου οι φοιτητές μπορούν να βοηθήσουν μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, δεδομένου ότι ο κλάδος των Δημοσίων Σχέσεων αποτελεί ίσως την οικονομικότερη στρατηγική μιας εταιρίας ή ενός οργανισμού για να διαχειριστεί και να ενδυναμώσει την εικόνα, την φήμη και την αποτελεσματικότητα της/του.

Συνδυάζοντας τις γνώσεις των δημοσίων σχέσεων καλούνται οι φοιτητές να εφαρμόσουν τις αρχές αυτές σχεδιάζοντας και δημιουργώντας προγράμματα δημοσίων σχέσεων σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε άμεση συνεργασία και επικοινωνία με τους υπεύθυνους των οργανισμών. Η ανταπόκριση των φοιτητών είναι εντυπωσιακή και τα οφέλη γι' αυτούς πολλαπλά. Τα εσωτερικά κίνητρα με αιχμή του δόρατος το αίσθημα της προσφοράς σε ευπαθής κοινωνικές ομάδες, όπως οι μετανάστες και η συνεισφορά τους στην άμβλυνση καθημερινών προβλημάτων της κοινωνίας, όπως το πρόβλημα με τα αδέσποτα εξωτερικεύονται, ενισχύοντας τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητα τους. Η γνώση είναι δύναμη, και οι φοιτητές έχουν το κίνητρο μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να την χρησιμοποιήσουν για να βελτιώσουν προβληματικές δομές της κοινωνίας και όχι μόνο για να ενισχύσουν ενεργητικούς δείκτες στον ισολογισμό εταιριών και να παρουσιάσουν αποτελέσματα χρήσης. Στο χρηματιστήριο της ζωής, οι μετοχές της ανθρωπιάς, της ευαισθητοποίησης, της προσφοράς και η κεφαλαιοποίηση των αξίων αυτών από την αυριανή γενιά είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και η μόνη ελπίδα για ένα καλύτερο προσωποποιημένο αύριο σε μια πολύπαθη χώρα όπως η Ελλάδα.

Τομέας Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ

Στην αβεβαιότητα που σκιαγραφεί το σήμερα, πώς μπορείς να οδηγήσεις τους εκκολαπτόμενους επαγγελματίες να διαγράψουν μια επιτυχημένη τροχιά σε ένα πολυκεντρικό, εξελισσόμενο, πολυμορφικό κοινωνικοπολιτισμικό και οικονομικό περιβάλλον, και πολύ περισσότερο να το επηρεάσουν, αν δεν έχεις μια δυναμική προσέγγιση, αρωγό στην προσπάθεια σου; Στη φιλοσοφία που διέπει το τμήμα εμπορίας και διαφήμισης από την ίδρυση του είναι η έγκαιρη προσαρμογή στα κοινωνικά και επαγγελματικά δρώμενα ακολουθούντας τις τάσεις που διαγράφονται σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνοντας στους σπουδαστές επαγγελματική ετοιμότητα και πολύτιμα εργαλεία στον ευρύτερο χώρο της εμπορίας και του μάρκετινγκ αγαθών και υπηρεσιών.

Και στους τρεις τομείς που εξειδικεύεται το τμήμα, τον αγροτικό, το τουριστικό και τον ηλεκτρονικό, η χρήση της τεχνολογίας, της πληροφορικής και η μετάδοση τους είναι βασικό μέλημα όλων. Παραταύτα, οι εξελίξεις που με ραγδαίους ρυθμούς λαμβάνουν χώρα στον τομέα της πληροφορικής και εξυπηρετούν τους σκοπούς του μάρκετινγκ είναι ο πυλώνας του τομέα Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, όπου ο φοιτητής μπορεί να ειδικευτεί στη χρήση και εφαρμογή πληθώρας προγραμμάτων σε μια αλληλουχία απαιτητικών μαθημάτων. Η καρποφορία αυτής της προσπάθειας είναι εργασίες που δεν υπολείπονται σε τίποτα, αν όχι υπερτερούν, συγκρινόμενες με επαγγελματικές δουλειές του επιχειρηματικού κόσμου.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός οι παρουσιάσεις των εργασιών που διεξάγονται από τους φοιτητές και ανεβαίνουν στην ιστοσελίδα www.slideshare.net είτε στα πλαίσια των μαθημάτων, είτε στα πλαίσια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας τους, βρίσκονται στις πρώτες θέσεις στη λίστα προβολής και καταχώρησης απόψεων από μία εκτεταμένη μερίδα επαγγελματιών του χώρου και έτερων φοιτητών. Την επιτυχημένη παράδοση του θεωρητικού υπόβαθρου, ακολουθούν οι πρακτικές εφαρμογές στα μαθήματα Εφαρμογές Πολυμέσων στο Μάρκετινγκ, Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Ασφάλεια, Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο, Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Εμπορίου, όπου η εφευρετικότητα και δημιουργικότητα σε συνδυασμό με τις καινοτόμες ιδέες προκαλούν αίσθηση και αιτιολογούν στο έπακρο τη θετική κριτική της δουλειάς των σπουδαστών και τη φήμη του τμήματος στην αγορά εργασίας.

Εφαρμογές Πολυμέσων στο Μάρκετινγκ

Οι φοιτητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν εργαλεία πολυμέσων όπως inkscape, adobe audition, adobe flash, irfanview, virtualdub, movie maker για να αναπτύξουν, να σχεδιάσουν και να διαχειριστούν εφαρμογές πολυμέσων. Η χρήση των κειμένων, των γραφικών, του ήχου, του κινουμένου σχεδίου και η σύνθεση τους σε μορφή βίντεο, είναι βασικές στρατηγικές προσέλκυσης των καταναλωτών σε κάθε προωθητική προσπάθειας είτε στα παραδοσιακά, είτε στα νέα μέσα προώθησης. Είναι η «αλφαβήτα» την οποία καλείται να χρησιμοποιήσει η κάθε εταιρία ή οργανισμός για να επικοινωνήσει τα μηνύματα της σε κάθε γωνιά του ελλαδικού και παγκοσμίου γεωγραφικού χώρου. Για το μάρκετινγκ η χρήση του διαδικτύου online και off-line είναι αναπόσπαστη πτυχή και το μέλλον των πολυμέσων η βασική μορφή οπτικοακουστικής επικοινωνίας σε ένα διαδικτυακό κοινωνικό γίγνεσθαι, όπου οι χρήστες τόσο online όσο και off-line κοινωνικοποιούνται, ενημερώνονται και καταναλώνουν. Οι φοιτητές το γνωρίζουν και το αποδίδουν με μεγάλη ακρίβεια στο παραδείγματα της δουλειάς τους. Συνδυάζοντας τις δεξιότητες στην επεξεργασία εικόνας, animation, video και ήχου που αναπτύσσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, στην τελική εργασία του μαθήματος στοχεύουν στην κατασκευή ολοκληρωμένου διαφημιστικού banner σε adobe flash, που αποτελεί τον πιο δημοφιλή τρόπο διαφήμισης μέσω διαδικτύου. Οι εργασίες των φοιτητών των φοιτητών είναι προσβάσιμες στη σελίδα του τμήματος, στη διεύθυνση www.emark.teicrete.gr.

Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Στο 7ο εξάμηνο της σχολής οι φοιτητές του τομέα Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ κατασκευάζουν ένα θεματικό Blog, με ελεύθερη επιλογή θέματος, το οποίο θα πρέπει να συντηρούν, αναπτύσσοντας το και προωθώντας το στο διαδίκτυο, εφαρμόζοντας τις γνώσεις τους για την κατασκευή και στον σχεδιασμό ιστοχώρων, χρησιμοποιώντας την Ελληνική πλατφόρμα pblogs. Η δυναμική του ελληνικού διαδικτύου και ο κατακλυσμός των Βlog και Bloggers δεν θα μπορούσε να μείνει έξω από τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα, εφόσον αδιαμφισβήτητα στον κοινωνικό διαδικτυακό ιστό υπηρετούν την κοινωνική διάχυση των μηνυμάτων κάθε εταιρίας ή οργανισμού, προσφέροντας ταυτόχρονα μια αντικειμενικότερη, μη επιτηδευμένη και αξιόπιστη διάσταση στην προσπάθεια επικοινωνίας με το κοινό στόχο, σε αντίθεση με τις πληρωμένες μορφές που κρίνονται ολοένα και λιγότερο αποτελεσματικές. Η δημιουργία ενός Blog δεν αρκεί και οι μέθοδοι βελτίωσης επισκεψιμότητας, οι τρόποι προβολής στο διαδίκτυο (π.χ. banners, adwords, Twitter, Facebook), η δημιουργίας εσόδων (π.χ. adsense), η αξιοποίηση κάθε επιπρόσθετης δυνατότητας στον ιστοχώρο (widgets, newsletters) και η ανάλυση στατιστικών δεδομένων (με google Analytics) είναι κάτι που οι ειδικοί του χώρου το γνωρίζουν καλά. Το γνωρίζουν και το εφαρμόζουν και οι φοιτητές μας, όπως μαρτυράvε τα Blogs τους που αντέχουν στο χρόνο και τα στατιστικά στοιχεία που μετρούν την αποτελεσματικότητα ενός Βlog. Τα Blogs των φοιτητών είναι προσβάσιμα στη σελίδα του τμήματος, στη διεύθυνση www.emark.teicrete.gr.

TOP BLOGGERS 2010 Επισκέψεις 
(Visits)
Σελιδοπροβολές 
(Pageviews)
Eγγραφές 
(Posts)
Σχόλια 
(Comments)
matzounia.pblogs.gr 
(Χριστοφόρου Φένια)
26.202 85.922 138 2.094
TsoKoBloGo.pblogs.gr 
(Κουλαξίζη Ρούλα)
23.264 58.636 189 1.882
Problematization.pblogs.gr 
(Μάρκογλου Παύλος)
14.661 32.327 59 1.146
Συνολικά 
(για όλα τα blogs του 2010)
83.299 218.960 1.100 6.749
Πίνακας 1: Στατιστικά για τα 3 πρώτα Blogs σε επισκέψεις για το εαρινό εξάμηνο του 2010 καθώς και το σύνολο των Βlogs του εξαμήνου από 18/03/2010 έως 31/05/2010.
                      

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Ασφάλεια

Αναλογικά με τις υπόλοιπη Ευρώπη, στη χώρα μας οι διαδικτυακές συναλλαγές άργησαν αισθητά να αναπτυχτούν με μεγαλύτερο εμπόδιο να αποτελεί η αίσθηση της ανασφάλειας και το υψηλό αντιλαμβανόμενο ρίσκο από την μεριά των καταναλωτών που οδήγησε στην απροθυμία τους να συναλλαχθούν απρόσωπα, καταθέτοντας προσωπικές και οικονομικές πληροφορίες. Η σημαντικότητα επομένως των θεμάτων ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών για το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ο θεμέλιος λίθος για την αποτελεσματικότητα ενός ιστόχωρου και η ενημέρωση, κατανόηση και επιτυχημένη διαχείρισής τους παράγοντας κλειδί για την ανάπτυξη, τμηματοποίηση και εξέλιξη μιας εταιρίας με διαδικτυακή εμπορική παρουσία. Προστασία δικτυακών τόπων και σελίδων, κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, πολιτικές ασφάλειας, κλειδιά κρυπτογράφησης ασφάλεια τραπεζικών συστημάτων και συναλλαγών, ηλεκτρονικές μεταφορές χρήματος, ηλεκτρονικές πληρωμές, πιστωτικές κάρτες και έξυπνες κάρτες είναι τα στοιχεία που εφαρμόζουν στην πρακτική ανάπτυξη των ιστοσελίδων τους οι φοιτητές μας. Δημιουργούν με επαγγελματική προσέγγιση τα δικά τους ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Η εκμάθηση και εξάσκηση της ανάπτυξης Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου για επιχειρήσεις και οργανισμούς με έμφαση στην σωστή εφαρμογή των απαιτήσεων και κανόνων του μάρκετινγκ θα μπορούσε να αποτελέσει μια σωτήρια λύση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κατακλύζουν την ελληνική αγορά και όχι μόνο. Υπό το πρίσμα αυτό, οι απόφοιτοι μας είναι σε θέση με μεγάλη άνεση να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τέτοιες εφαρμογές, εξυπηρετώντας το στρατηγικό προγραμματισμό κάθε επιχείρησης, καλύπτοντας τις ανάγκες για ηλεκτρονική προβολή, αναπτύσσοντας δυναμικούς ιστοχώρους με σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.

Δυνατότητες επικοινωνίας που παρέχει το τμήμα

Το διαδίκτυο διεκδίκησε και εδραίωσε τη θέση του ως μια από τις καθημερινές ενασχολήσεις του καθενός μας. Στο γενικότερο πλαίσιο της δημιουργικότητα που διέπει το τμήμα, θελήσαμε να συνδυάσουμε την ανάπτυξη του διαδικτύου με την ανάγκη μας να προσφέρουμε στον ευρύτερο χώρο του μάρκετινγκ και της επιστήμης αυτής, οραματιζόμενοι μια εκτεταμένη εκπαιδευτική και επαγγελματική βάση πληροφοριών που έλειπε από την ελληνική πραγματικότητα. Το όραμα αυτό επετεύχθητε με τη δημιουργία ενός ιστόχωρου σε μορφή portal, με διεύθυνση www.a-zmarketing.gr.

Παίρνοντας μορφή στο εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας (www.e-bi.gr) του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, στόχο έχει τη διάχυση πληροφορίας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των επαγγελματιών και ακαδημαϊκών στον χώρο του marketing. Το περιεχόμενο του εμπλουτίζεται και αναπτύσσεται από οποιονδήποτε επιθυμεί, αποτελώντας βήμα διαλόγου για τη θεωρία και πρακτική marketing σε πανελλαδικό επίπεδο. Σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται κυρίως από τη συνεχή ανάδυση νέων εργαλείων και τεχνολογιών, πεποίθησή μας είναι ότι η γνώση μπορεί και πρέπει να παράγεται και να διαδίδεται από τον καθένα προς τον καθένα. Πιο συγκεκριμένα ο χρήστης μπορεί:

  • Να ενημερωθεί για εκδηλώσεις marketing και ν’ αποστείλει ηλεκτρονικά δελτία τύπου για οποιαδήποτε δραστηριότητα marketing επιθυμεί (events, συνέδρια, εταιρικά νέα, σεμινάρια, κ.ά.).
  • Ν’ αναζητήσει εξειδικευμένο προσωπικό marketing για τον οργανισμό ή την εταιρεία του, μέσω αποστολής σχετικής αγγελίας.
  • Να έλθει σε επαφή με οργανισμούς/εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του marketing, εφόσον αναζητάει εργασία.
  • Να ενημερώσει για το πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό) του ακαδημαϊκού του ιδρύματος και ν’ αναζητήσει σχετικά προγράμματα.
  • Να υποβάλλει και ν’ αναζητήσει όρους marketing με την σχετική παραπομπή στην πηγή τους (οι όροι ελέγχονται από επιστημονική επιτροπή).
  • Ν’ αναζητήσει και να προτείνει τηλεοπτικά διαφημιστικά spots από το YouTube.
  • Να καταχωρήσει τα στοιχεία της εταιρείας του και να κάνει σχετική αναζήτηση στον κατάλογό μας.

Η πορεία του μέχρι σήμερα κρίνεται ως επιτυχημένη και η συνεχή αναβάθμιση του μας κάνει να είμαστε πολύ υπερήφανοι. Σε πλήρη ανάπτυξη ελπίζουμε το a-z ν’ αποτελέσει έναν χώρο δημιουργίας και επικοινωνίας, ένα think-tank στο χώρο του marketing, όπου η πληροφορία και η τεχνογνωσία θα μπορούν όχι μόνο ν’ αποτελούν κτήμα όλων, αλλά και να διαχέονται από και προς το σύνολο.

Ως ένα επιπλέον επικοινωνιακό δίαυλο με τον ευρύτερο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό κόσμο, το τμήμα καθώς και οι φοιτητές του, έχουν μια έντονη παρουσία στον ιστόχωρο www.linkedIn.com. Η παραπάνω διεύθυνση αποτελεί ένα ιστό επαγγελματικής δικτύωσης στον οποίο έχουν δικτυωθεί οι απόφοιτοι του τμήματος (alumni) έχοντας δημιουργήσει ως ομάδα το σύλλογο αποφοίτων τους, δίνοντας τη δυνατότητα με τον τρόπο αυτό για μια συνεχόμενη επικοινωνία μεταξύ του τμήματος (μέσω του γραφείου διασύνδεσης) και των φοιτητών μας, ακόμα και μετά το πέρας των σπουδών τους και της φυσικής τους παρουσίας στο τμήμα. Εξ΄ ορισμού κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα οποιουδήποτε παραγωγικού συστήματος, χωρίς την εφαρμογή της διαδικασίας ανατροφοδότησης, πολύ περισσότερο δε, όταν πρόκειται για μια πολυδιάστατη και πολυπαραγοντική λειτουργία όπως αυτή της εκπαίδευσης.

Εν κατακλείδι, κρίνοντας ως ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο την επαγγελματική δικτύωση, αλλά και την κοινωνική, το τμήμα δεν θα μπορούσε να μην είχε ανοίξει διαδικτυακά κανάλια επικοινωνίας επιζητώντας την διάδραση και την ανταλλαγή πληροφοριών με τον ευρύτερο πληθυσμό. Για το λόγο αυτό, από το 2007 το τμήμα έχει δημιουργήσει και διατηρεί μια σελίδα στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, την οποία διαχειρίζονται φοιτητές του τμήματος σφυγμομετρώντας τις εξελίξεις και τον παλμό της πλέον κοινής διαδικτυακής κοινότητας, μειώνοντας έτσι τον χρόνο αντίδρασης σε αναδυόμενες καταστάσεις.

Η επικοινωνία και δημιουργικότητα απαιτεί χρόνο και προσπάθεια αλλά τα κίνητρα είναι σε κάθε περίπτωση εσωτερικά και τα αποτελέσματα επιβραβεύουν τους ίδιους τους φοιτητές μέσα από την αναγνώριση κάθε ποιοτικής προσπάθειας τους. Στην πραγματικότητα έχουν κερδίσει με το σπαθί τους ένα δημιουργικό portofolio προσωπικών τους εργασιών, στέρεες βάσεις για να κτίσουν το μέλλον τους και ένα επαγγελματικό κόσμο που μιλάει για τους αποφοίτους του τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης με σεβασμό, ανταμείβοντας τους με μεγάλα ποσοστά απορρόφησης στην αγορά εργασίας.

Ι. Κοπανάκης: Επίκουρος Καθηγητής, Προϊστάμενος, Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης - kopanak@gmail.com 
Μ. Αντωνάκη: Έκτακτη Καθηγήτρια, Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by