Διαδικασία χορήγησης κοινού κωδικού για πρόσβαση στην Online Pandora, e-class teicrete, ΕΥΔΟΞΟ και ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Εδώ και καιρό ο κωδικός για πρόσβαση στις πιο κάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος είναι κοινός.

 • Online Pandora : Ανανέωση εγγραφής, δήλωση μαθημάτων, αναλυτική βαθμολογία κτλ. Οι φοιτητές που έχουν περάσει όλα τα μαθήματα και έχουν μόνο Πρακτική ή Πτυχιακή θα πρέπει να κάνουν κανονικά ανανέωση εγγραφής μέσα από την online Pandora. Με την επιλογή "Δήλωση Μαθημάτων" θα εμφανιστεί το μήνυμα "Δεν έχετε κάνει ανανέωση αυτό το εξάμηνο" και θα πατήσετε την ένδειξη "εδώ". Επειδή η Πτυχιακή και η Πρακτική δεν υπάρχουν στην online Pandora το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνουν ανανέωση χωρίς να επιλέξουν κανένα μάθημα.
  User name: ddxxxx (xxxx=αρ. μητρώου) Password: όπως σας έχει δοθεί
 • e-class teicrete : Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-class.
  User name: ddxxxx@edu.teicrete.gr (xxxx=αρ. μητρώου) Password: όπως σας έχει δοθεί
 • ΕΥΔΟΞΟΣ : Ηλεκτρονική υπηρεσία επιλογής και ανταλλαγής διδακτικών συγγραμμάτων.
  TeiCreteID: ddxxxx@edu.teicrete.gr (xxxx=αρ. μητρώου) Password: όπως σας έχει δοθεί
 • Ακαδημαϊκή Τυτότητα : Ηλεκτρονική υπηρεσία απόκτησης της νέας Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
  (με το ενσωματωμένο ΠΑΣΟ).
  TeiCreteID: ddxxxx@edu.teicrete.gr (xxxx=αρ. μητρώου) Password: όπως σας έχει δοθεί

Για να αποκτήσετε όνομα χρήστη και κωδικό ώστε να έχετε πρόσβαση στα παραπάνω θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα. Στη συνέχεια θα σας αποσταλεί email με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Επίσης εάν έχετε χάσει ή ξεχάσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να σας αποσταλεί ξανά.

Όλα αυτά είναι απαραίτητα ώστε να διασφαλίσουμε ελεγχόμενη πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχειά και δηλώσεις μαθημάτων.

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by