Σίτιση


Το εστιατόριο για την σίτιση μας είναι της εταιρείας γευσήνους και στεγάζεται εντός των εγκαταστάσεων του Α.Τ.Ε.Ι. παρέχοντας μας πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό τόσο τις καθημερινές όσο και τα σαββατοκύριακα και τις αργίες σε πολύ καλή ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.

Ώρες λειτουργίας εστιατορίου:

Καθημερινές Δευτέρα – Παρασκευή
Πρωινό 08:00-10:00
Μεσημεριανό 13:00-16:00
Βραδινό 19:00-22:00

Σαββατοκύριακα και αργίες
Μεσημεριανό 13:00-16:00
Βραδινό 19:00-22:00

Από το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης δωρεάν κάρτας σίτισης σύμφωνα με κριτήρια. Φοιτητές που δεν δικαιούνται κάρτα δωρεάν σίτισης μπορούν να σιτίζονται με 2,20€ ανά γεύμα, ή σε διαφορετική περίπτωση μπορούν από την σίτιση (κυρία Πόπη) να εκδώσουν μια προπληρωμένη κάρτα σίτισης 15 ή 30 ημερών που θα τους επιτρέπει να σιτίζονται στην ενιαία τιμή των 2,20€ ημερησίως δηλ. πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Η κάρτα αυτή θα είναι προπληρωμένη για 15 συνεχόμενες μέρες (δηλ. από 1-15 ή από 15-30) στα 33€ ή για τις 30 συνεχόμενες μέρες (δηλ. από 1-30) στα 66€. Για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές προτείνετε αυτή η λύση για τις πρώτες ημέρες μέχρι να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να γίνουν επιλέξιμοι για έκδοση δωρεάν κάρτας σίτισης.

 

 

 

 

 

 

 

 

Σίτιση

Υποβολή Δικαιολογητικών Σίτισης 2012-13

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α Φ5/68535/Β3/18/07/2012 Αρ.Φύλλου 1965) θα πρέπει να εκδοθούν νέες κάρτες σίτισης για όλους τους Φοιτητές του Τ.Ε.Ι Κρήτης. Οι παλιές κάρτες θα ισχύουν μέχρι 30/10/2012.


Το τμήμα θα δέχεται δικαιολογητικά για έκδοση νέων καρτών για τους πρωτοετείς από Δευτέρα 17/09/2012 μέχρι Τετάρτη 03/10/2012 και ώρες από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. καθημερινά.

Οι υπόλοιποι φοιτητές
(αφού προβούν πρώτα στην ανανέωση της εγγραφής τους στο τμήμα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες που αναμένεται να είναι από 24/09/2012 έως και 01/10/2012)
θα μπορούν να ανανεώσουν τις κάρτες τους καταθέτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά από την ημερομηνία που θα αρχίσουν οι ανανεώσεις εγγραφών (24/09/2012) μέχρι Τετάρτη 26/10/2012 και ώρες από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. καθημερινά.

Ρητά αναφέρεται ότι:

 1. Οι ανανεώσεις καρτών θα γίνονται κατά προτεραιότητα και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού που έχει εγκριθεί για την σίτιση των φοιτητών του τρέχοντος οικονομικού έτους.
 2. Δεν θα δοθεί χρονική παράταση ανανέωση καρτών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

 1. Αίτηση σίτισης (παραλαμβάνεται από το Τμήμα μας).
 2. Βεβαίωση εγγραφής για τους πρωτοετείς και βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές προηγούμενων εξαμήνων (εκδίδεται αυταπάγγελτα από το τμήμα, δεν χρειάζεται να το ζητήσετε εσείς).
 3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Φοιτητή θεωρημένο.
 4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού οικονομικού έτους 2012 (σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί, προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού οικονομικού έτους 2011, και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να επιδεικνύονται και τα πρωτότυπα όταν τα καταθέτετε στο τμήμα, διαφορετικά φωτοτυπία θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία (Εφορία).
  Σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης (των γονέων)
  απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 θεωρημένη από την Εφορία.
 6. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας από το οποίο θα προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων.
 7. Βεβαίωση σε περίπτωση που υπάρχει αδελφός φαντάρος.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών (παραλαμβάνεται από το Τμήμα μας).
 9. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Προσοχή Προνόμιο Προτεραιότητας Σπουδαστών

Όσοι από τους φοιτητές μας υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες, για να έχουν το προνόμιο της προτεραιότητας σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α, υποχρεούνται να προσκομίσουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και τις κατά περίπτωση βεβαιώσεις από τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στις παρενθέσεις:

 1. Άνεργοι: Βεβαίωση ανεργίας (των γονέων) από τον Ο.Α.Ε.Δ.
 2. Πολύτεκνοι: Πιστοποιητικό από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολύτεκνων Ελλάδος.
 3. Ορφανοί φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί τον 25ο έτος της ηλικίας τους: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα και ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή.
 4. Μονογονεϊκές οικογένειες με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους: (Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Σε περίπτωση διαζυγίου: διαζευκτήριο – επιμέλεια.
 5. Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθής που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα που οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%: Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο να διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα και όχι μόνο την αναπηρία άνω του 67%. Σε διαφορετική περίπτωση συμπληρωματικά ιατρική γνωμάτευση από διευθυντή του Ε.Σ.Υ ή πανεπιστημιακής κλινικής αντίστοιχα που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.
 6. Οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.3794/2009 (Α’ 156): Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής το οποίο να διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα και όχι μόνο την αναπηρία άνω το 67%. Σε διαφορετική περίπτωση συμπληρωματικά ιατρική γνωμάτευση από διευθυντή Ε.Σ.Υ ή πανεπιστημιακής κλινικής αντίστοιχα που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.
 7. Θύματα τρομοκρατίας που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους: Προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης της γέννησης.
 8. Φοιτητές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους έχουν αδέλφια ενεργούς φοιτητές: Πιστοποιείται με πρόσφατη βεβαίωση σπουδών.

Σημείωση

 • Δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη λέσχη δεν επιστρέφονται.
 • Τα χρονικά περιθώρια υποβολής δικαιολογητικών θα τηρηθούν αυστηρά.
 • Ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά.
 • Δεν θα δοθεί καμία παράταση.
 • Η όλη διαδικασία μπορεί να υλοποιηθεί ταχυδρομικώς ή με courier καταθέτοντας τα απαραίτητα θεωρημένα δικαιολογητικά.
Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by