Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class


Η πλατφόρμα GUNET eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της κλασσικής διδασκαλίας και την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Υποστηρίζει την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση μέσα από ένα εύχρηστο και δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας. Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία και τις δυνατότητες της πλατφόρμας μπορείτε να βρείτε στα διαθέσιμα εγχειρίδια.

Για τα μαθήματα του τμήματος χρησιμοποιούνται οι παρακάτω εγκαταστάσεις του e-class:

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by