Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων


Τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα εξαρτήματα μεγάλης αξίας και διέπονται από ένα κανονισμό λειτουργίας.

Τα εργαστήρια που διαθέτει το τμήμα είναι: εργαστήρια Η/Υ όπου διεξάγονται μαθήματα καθώς και ένα εργαστήριο ελεύθερης χρήσης όπου οι σπουδαστές μπορούν να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών τους δεξιοτήτων.

Οι ώρες λειτουργίας του εργαστηρίου πολυμέσων (εργαστήριο ελεύθερης χρήσης) είναι 09:00-21:00 κάθε εργάσιμη ημέρα.

Ο εξοπλισμός των εργαστηρίων αποτελείται από:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Βρίσκονται εγκατεστημένοι στην αίθουσα εκπαίδευσης και ανήκουν στο τμήμα το οποίο τους έχει προμηθευτεί. Για τη χρήση τους απαιτείται η ύπαρξη ενός λογαριασμού (account) που δίνει στο χρήστη το δικαίωμα να εισέρχεται σε έναν από αυτούς για να εργαστεί. Κάθε φοιτητής του τμήματος αποκτά το δικό του προσωπικό λογαριασμό κατά την εγγραφή του στη σχολή. Το όνομα κάθε λογαριασμού συνοδεύεται από ένα κωδικό (password) που πρέπει να γνωρίζει μόνο ο δικαιούχος του λογαριασμού αυτού. Σε κάθε υπολογιστή υπάρχει κάμερα, η οποία δεν πρέπει να απομακρύνεται από τη θέση της.

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Yπάρχουν αρκετές συσκευές όπως εκτυπωτές, scanners, κλπ αλλά και εκπαιδευτικά μέσα. Η χρήση αυτών των συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο από το αρμόδιο προσωπικό.

Οι χρήστες θα πρέπει να επιδεικνύουν σύνεση στη χρήση των εκτυπωτών. Η διαπίστωση αλόγιστης χρήσης για μη εκπαιδευτικούς σκοπούς συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων..

SERVER

Στο server υπάρχει αρκετός αποθηκευτικός χώρος για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των χρηστών. Οι χρήστες θα πρέπει να αποθηκεύουν στο server τις εργασίες τους και όχι τοπικά στους υπολογιστές που εργάζονται. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί έλλειψη σε αποθηκευτικό χώρο από τους τεχνικούς του εργαστηρίου, θα σβήνεται από το server οτιδήποτε κρίνεται ότι δεν εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς σκοπούς.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Δικαίωμα χρήσης των υπολογιστών και συσκευών του εργαστηρίου έχουν μόνο όσοι διαθέτουν λογαριασμό πρόσβασης (account). Αυτοί είναι κατά προτεραιότητα οι παρακάτω:

  • Φοιτητές του τμήματος.
  • Καθηγητές του τμήματος.
  • Εργαζόμενοι για το τμήμα.

Ο κάθε λογαριασμός είναι αυστηρά προσωπικός και απαγορεύεται να δίνονται τα στοιχεία του σε άλλους. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης υποπτεύεται ότι ο κωδικός του (password) είναι γνωστός σε τρίτους, θα πρέπει να τον αλλάξει.

Κατά τη διάρκεια της ελεύθερης χρήσης, οι χρήστες (σπουδαστές και εργαζόμενοι), θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για την τήρηση της τάξης, ώστε να μην ενοχλούν τους γύρω τους.

Παράλληλα είναι όλοι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του εργαστηρίου, και πρέπει να φροντίζουν ώστε να μην μένουν στο εργαστήριο σημειώσεις, εκτυπώσεις και άλλα σκουπίδια.

Απαγορεύονται αυστηρά το κάπνισμα και η κατανάλωση ποτών και φαγητών μέσα στο εργαστήριο, τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και των εξετάσεων όσο και κατά τη διάρκεια της ελεύθερης χρήσης.

Οι τεχνικοί του εργαστηρίου έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν από το server οτιδήποτε θεωρήσουν ότι δεν εξυπηρετεί εκπαιδευτικές ανάγκες προκειμένου να εξοικονομήσουν αποθηκευτικό χώρο ή να προστατέψουν το κύρος του ιδρύματος.

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό λειτουργίας του εργαστηρίου, θα αναφέρεται στη διοίκηση του τμήματος και θα κλειδώνεται η περιοχή του, αφαιρώντας του έτσι τη δυνατότητα πρόσβασης στα συστήματα, μέχρι η διοίκηση να επιλύσει το θέμα που έχει προκύψει.

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by