Το Τμήμα

Στο πλαίσιο του ολοένα αυξανόμενου ανταγωνισμού που χαρακτηρίζει το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας ανά τον κόσμο, το μάρκετινγκ αναδεικνύεται ως το πλέον ισχυρό εργαλείο για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την αποτελεσματική προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών. 

Γενική οργάνωση του Τμήματος

Η παραπάνω διαπίστωση αυτή απετέλεσε και την αφορμή για την ίδρυση του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης το 2003. Η αποστολή του Τμήματος αφορά στην εκπαίδευση των φοιτητών σε όλο το φάσμα των λειτουργιών μάρκετινγκ (διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, Β2Β μάρκετινγκ, μάρκετινγκ λιανικού εμπορίου, κ.ά.), ενώ μέσω των αντιστοίχων τομέων/κατευθύνσεων οι φοιτητές μπορούν να εξειδικευτούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και στο τουριστικό και αγροτικό μάρκετινγκ.

Πρόγραμμα και φιλοσοφία σπουδών

 Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει σχεδιαστεί με βάση διεθνή πρότυπα και με τέτοιο τρόπο, ώστε αφενός μεν να καλύπτει τις ανάγκες της σημερινής αγοράς εργασίας και αφετέρου, να μπορούν οι απόφοιτοί του να αντεπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και την απαραίτητη ευελιξία στις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται, με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον τομέα του μάρκετινγκ. Αξίζει δε να αναφερθεί ότι, όλα τα αντικείμενα διδάσκονται με έμφαση τις εφαρμογές και την εργαστηριακή άσκηση, ώστε οι απόφοιτοι να είναι άμεσα παραγωγικοί και αξιοποιήσιμοι από τους εργοδότες τους. Επίσης, γίνεται μια διαρκή προσπάθεια για ενεργή και πολυδιάστατη σύνδεση του Τμήματος με την παραγωγή, μέσω κοινών ερευνητικών - αναπτυξιακών προγραμμάτων και προσκεκλημένων ομιλητών για διαλέξεις, αλλά και μέσω της υποχρεωτικής πρακτικής εξάσκησης των σπουδαστών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα, από τα οποία, τα 7 εξάμηνα αφορούν κανονική φοίτηση, το δε 8ο αφιερώνεται στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και στην πρακτική άσκηση σε συναφές αντικείμενο. Τα διδασκόμενα μαθήματα διακρίνονται σε μαθήματα γενικής και ειδικής υποδομής, ειδικότητας, διοίκησης και οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών. Μια άλλη διάκριση των μαθημάτων είναι αυτή σε υποχρεωτικά, κατ’ επιλογή υποχρεωτικά και προαιρετικά. Η φιλοσοφία του συνόλου των μαθημάτων του Τμήματος αφορά στην παροχή κατά το δυνατόν σύγχρονων γνώσεων, μέσω της ευρείας χρήσης μελετών πραγματικών περιπτώσεων (case studies), εργασιών και projects τα οποία είναι υλοποιήσιμα και εφαρμόσιμα σε πραγματικές συνθήκες της αγοράς.

Η κατά το δυνατόν βέλτιστη διεξαγωγή των μαθημάτων (εργαστηριακών και μη) υποβοηθιέται από την ύπαρξη των πλέον ικανών υποδομών, όπως εργαστηρίων Η/Υ εξοπλισμένων με σύγχρονο λογισμικό, βιβλιοθήκης με πληθώρα τίτλων (συγγράμματα ελληνικά και ξενόγλωσσα, επιστημονικά και κλαδικά περιοδικά, σύνδεση με διεθνείς ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων), κατάλληλων εποπτικών μέσων και ελεύθερης πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω ενσύρματου και ασύρματου δικτύου.

Επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων

 Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν στον ευρύτερο χώρο του μάρκετινγκ, της διαφήμισης και των πωλήσεων σε δημόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή/και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Το εύρος του αντικειμένου σπουδών και η απόκτηση πολλαπλών πρακτικών δεξιοτήτων προσφέρουν στους αποφοίτους μας ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.
Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by