Τομέας Αγροτικού Μάρκετινγκ


Οι φοιτητές που επιλέγουν τον τομέα του Αγροτικού Μάρκετινγκ, ένα καινούργιο και με γρήγορη εξέλιξη πεδίο του τομέα του μάρκετινγκ, θα έχουν τη δυνατότητα :

  • να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες του Μάρκετινγκ στα αγροτικά προϊόντα
  • να μελετήσουν τις συνθήκες εμπορίας αυτών τόσο στην εγχώρια όσο και στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά
  • να αναγνωρίσουν την σπουδαιότητα του αγροτικού τομέα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
  • να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν τον τομέα της μεταποίησης, εμπορίας και διανομής των αγροτικών προϊόντων
  • να αξιολογήσουν τη σημασία της ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων στους τομείς της παραγωγής και της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων
  • να αντιληφθούν τη σημασία της έννοιας της ποιότητας και της υγιεινής των τροφίμων αλλά και να γνωρίσουν τα συστήματα που τη διασφαλίζουν με τελικό σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων τόσων των ανά τον κόσμο αγορών αλλά και του κάθε τελικού καταναλωτή
  • να λάβουν γνώση των μεθόδων αλλά και των τεχνικών υποστήριξης κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα.
Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by