Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας (e-Business Intelligence Lab)

Στο μεταβιομηχανικό πλαίσιο λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων, ως κινητήριος δύναμη και βασικό εργαλείο των επιχειρηματικών οντοτήτων αναδεικνύεται η πληροφορία, η οποία προέρχεται από όλα τα πεδία δραστηριότητας κάθε οργανισμού, τόσο από το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό περιβάλλον.
Κάθε οργανισμός δέχεται πληροφορία τόσο από τους πελάτες, συνεργάτες, μεσάζοντες, ανταγωνιστές, κρατικούς φορείς, κ.λπ., όσο και από το σύνολο των στελεχών του, τα οποία μεταφέρουν, αποκτούν και βελτιώνουν συνεχώς την τεχνογνωσία και εμπειρία τους.
Επομένως, οι σύγχρονοι οργανισμοί μπορούν πλέον να παρομοιαστούν με ζωντανές, εξελισσόμενες οντότητες, οι οποίες προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους για να επιβιώσουν. Με δεδομένη την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες αγορές, η λήψη των σωστών αποφάσεων απαιτεί ταχύτητα, στρατηγικό όραμα και, πάνω απ’ όλα, σωστή αξιολόγηση της πληροφορίας.
Η συγκεκριμένη διαδικασία προσομοιάζει κατά πολύ τη γνωστική διαδικασία των ανθρωπίνων οντοτήτων, οι οποίες χρησιμοποιούν και αναπτύσσουν την ευφυΐα τους προκειμένου ν’ ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος στο οποίο κινούνται.
Ως εκ τούτου, μπορούμε πλέον να μιλάμε για «επιχειρηματική ευφυΐα». Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται γενικά οι εφαρμογές εξελιγμένης διοικητικής πληροφόρησης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Πρόκειται για εφαρμογές που αξιοποιούν σε ένα δεύτερο στάδιο τις πρωτογενείς πληροφορίες (π.χ. από εμπορική - λογιστική διαχ/ση, ERP).
Οι εφαρμογές αυτές βοηθούν στον προσδιορισμό των εταιρικών στόχων και την βελτίωση της ποιότητας των σχέσεων με τους πελάτες, υπάρχοντες και δυνητικούς.
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε οικονομικό τομέα της χώρας μας κάνουν χρήση του παγκόσμιου ιστού με σκοπό την διαχείριση της αλυσίδας προμηθευτών, την μείωση του κόστους συναλλαγής, τη διοικητική οργάνωση, την απογραφή, το πλάνο παραγωγής και πάνω από όλα την αποτελεσματικότερη προσέγγιση νέων και παλιών πελατών.
Σε αυτό το πλαίσιο, έχει μεταβληθεί και η μέχρι τώρα θεώρηση σχετικά με το ηλεκτρονικό επιχειρείν, στο να περιλαμβάνει πέρα από τις κλασικές ηλεκτρονικές συναλλαγές στο παγκόσμιο ιστό και κάθε ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο ευρύτερος αυτός ορισμός προσεγγίζει το ηλεκτρονικό επιχειρείν ως την επιχειρηματική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια ενός ψηφιακού δικτύου. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τις κλασικές πλέον συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών μέσω του παγκόσμιου ιστού, όσο και οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα προκύψει με την χρήση κάποιου ψηφιακού δικτύου από τις εξελισσόμενες νέες τεχνολογίες (π.χ. διαδραστική τηλεόραση).

Στόχοι


Oι Επιχειρήσεις κάνουν σήμερα εκτεταμένη χρήση Βάσεων Δεδομένων, με τις οποίες διατηρούν και χειρίζονται τεράστιο όγκο επιχειρησιακών δεδομένων. Παραδοσιακά, προτιμούν εφαρμογές οι οποίες παράγουν αναφορές, που προκύπτουν από ερωτήματα πάνω στα δεδομένα που περιέχουν οι Βάσεις τους. Αυτός, όμως, είναι ένας στατικός τρόπος ανάλυσής τους. Εδώ, έρχεται η Επιχειρησιακή Ευφυΐα να πετύχει τα εξής:

1. ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
2. μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών
3. βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών

μέσα από τη διερεύνηση, τη σύνοψη και τη μοντελοποίηση δεδομένων. Από αυτά, προκύπτει και ο όρος Επιχειρηματική Ευφυΐα, εφόσον η γνώση από τη στιγμή που θα αφομοιωθεί από έναν «οργανισμό», μπορεί να οδηγήσει σε ευφυείς επιλογές. Στην καθημερινότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπου τα περιθώρια επιλογών στενεύουν όσον αφορά τα τεχνολογικά επιτεύγματα, αξίζει να βρεθεί ένας μηχανισμός, όπου θα συλλέγεται χρήσιμη πληροφόρηση γύρω από επιχειρησιακές διαδικασίες, τις σημαντικότερες ίσως, και θα αξιοποιείται προς όφελος της επιχείρησης. Τα οικονομικά δεδομένα είναι αυτά στα οποία, περιορίζεται η συλλογή δεδομένων και συχνά, παραμένουν αναξιοποίητα.

Στο πλαίσιο αυτό στόχοι του εργαστηρίου είναι:

Η ενοποίηση του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου με τις νέες τεχνολογίες και τις παραδοσιακές επιχειρησιακές διαδικασίες συστήνοντας αναβαθμισμένη οικονομική αποδοτικότητα. Με την ωρίμανση που επήλθε και από την κρίση των τελευταίων ετών στο χώρο είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο στόχος μας δεν είναι το να αντικαταστήσουμε την ύπαρξη των φυσικών επιχειρήσεων αλλά το να τις ενισχύσουμε. Μπορεί αυτό να είχε ως αποτέλεσμα ο ρυθμός των αλλαγών να μην είναι πλέον ραγδαίος αλλά οι ουσιαστικές εξελίξεις να έχουν γίνει πολύ πιο σημαντικές.

Η ανάπτυξη συστημάτων στήριξης αποφάσεων, διαχείριση γνώσης και επιχειρησιακής ευφυΐας που τάσσονται στην υπηρεσία επιχειρήσεων και οργανισμών αξιοποιώντας επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα.

Αποστολή


Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρησιακής Ευφυΐας (e-business intelligence) απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς:

  • που διαθέτουν σχετικό όγκο πληροφοριακών δεδομένων και εμφανίζουν αναγκαιότητα αποτελεσματικής διαχείρισής τους
  • που ήδη δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και επιθυμούν να αναπτύξουν ή βελτιστοποιήσουν τις υποδομές τους επικεντρώνοντας τις δραστηριότητές του στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικτυακών συστημάτων διαχείρισης της πληροφορίας.

Έρευνα εργαστηρίου


Το εργαστήριο δραστηριοποιείται ερευνητικά στους επιστημονικούς τομείς:

• Εξόρυξης Δεδομένων
• Διαχείριση Γνώσης
• Βάσεις Δεδομένων
• Μοντελοποίηση Γνώσης
• Ψηφιακή Τηλεόραση
• e-Επιχειρείν
• Επιχειρησιακή Νοημοσύνη

Επίσημος διαδικτυακός τόπος του e-bi: www.e-bilab.gr

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by