Αίτηση Χορήγησης Πιστοποιητικών – Βεβαιώσεων προς Γραμματεία

Α) Παραλαβή Πιστοποιητικών-Βεβαιώσεων από την γραμματεία

Τα αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται

  • Με χειρόγραφες αιτήσεις στην γραμματεία από τους ίδιους τους σπουδαστές.
  • Ηλεκτρονικά.

Αναλυτικότερα τα αιτήματα για:

α) Βεβαίωση Σπουδών

β) Βεβαίωση Σπουδαστικής Κατάστασης (αναλυτική αναφορά των εξαμήνων φοίτησης-ανανεώσεων ανα εξάμηνο)

γ) Αναλυτική Βαθμολογία (μόνο για γραφειοκρατικό λόγο)

δ) Πιστοποιητικό Στρατολογίας

ε) Πιστοποιητικό Στεγαστικού Επιδόματος

στ) Βεβαίωση ενεργού φοιτητή

ζ) Πιστοποιητικό Η/Υ

μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά ΜΟΝΟ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ  συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα.

Οι φοιτητές εκτός Ιεράπετρας ακολουθούν την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.

Β) Παραλαβή πιστοποιητικών εκτός Ιεράπετρας

Αιτήματα  για παραλαβή πιστοποιητικών - βεβαιώσεων εκτός Ιεράπετρας γίνονται μόνο μέσω ΚΕΠ με την επίδειξη του φοιτητικού ΠΑΣΟ ή με την ταυτότητα του ο σπουδαστής   συμπληρώνοντας μια αίτηση-υπεύθυνη δήλωση όπου απόστέλνεται στη Γραμματεία του Τμήματος στο fax  2842089797 (ίσως σας ζητηθεί από το ΚΕΠ ο αριθμός του fax) και σε διάστημα περίπου 3 εργάσιμων ημερών η Γραμματεία θα αποστέλλει την βεβαίωση- πιστοποιητικό στο ΚΕΠ όπου θα μπορείτε να την παραλάβετε επικυρωμένη.     

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε:


  • Αναλυτικές Βαθμολογίες δεν θα εκδίδονται από τη στιγμή που η ενημέρωση σας μπορεί να γίνει από την online Pandora, παρά μόνο αν είναι απαραίτητο για γραφειοκρατικό λόγο.
  • Για την παραλαβή οποιουδήποτε εγγράφου θα πρέπει να επιδεικνύεται φοιτητικό πάσο / ταυτότητα, με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Δρ. Στυλιανός Παπαδάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by